NOPPARATSIN Co.,Ltd.

บริษัท นพรัตน์สิน จำกัด

การบริการ

 

  Organizer Event

  เราพร้อมดูแลงานสำคัญของท่านอย่างครบวงจร กับภารกิจ "ความสำเร็จของท่าน คือ งานของเรา"
  -เรายินดีให้บริการออกแบบ สร้างสรรค์กิจกรรมที่แตกต่างและมีความโดดเด่นให้กับงานสำคัญของท่าน
  -เน้นการบริการที่เหนือกว่าค่าบริการด้วยคุณภาพระดับมาตราฐานมืออาชีพ
  -เน้นทำงานอย่างมีระบบ อำนวยความสะดวกและตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ให้กับลูกค้าของเรา
  -ทางเรา นพรัตน์สิน รับบริการหลากหลายรูปแบบ เช่น งานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ โรดโชว์ งานจัดการแข่งขันก๊ฬา
   งานเลี้ยง และงานมีตติ้ง

  Advertise

  Bus Media in Chiangmai เป็นพื้นที่ สื่อโฆษณาที่ติดตั้งอยู่ที่ตัวรถ
  ประจำทางของสนามบินในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยเพิ่ม
  โอกาสในการขายสินค้าและบริการ และช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้า
  ณ จุดขายโดยสื่อโฆษณาอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ ครอบคลุมพื้นที่สำคัญใน
  จังหวัดเชียงใหม่ และสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  มากยิ่งขึ้น ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย รับสายตาทุกมุมมอง และสามารถพบเห็นได้
  ทุกวัน